Export

Global Fresh Trade exporteert haar importproducten vanuit het eigen  moderne onderkomen te Nieuwegein naar heel Europa. Vanuit ons moderne bedrijfsgebouw met voldoende gekoelde opslagcapaciteit worden alle importproducten verhandeld naar onze klanten waar al een jarenlange samenwerking mee bestaat. Onze klanten zijn retailers maar ook markthandelaren en importeurs.
Kennis van de exportlanden is een vereiste om te kunnen exporteren. Onze verkopers hebben een gedegen kennis van de manier van zaken doen in de verschillende exportlanden. Onze klanten zijn groothandelaren, retailers en importbedrijven. Wij hebben jarenlange betrekkingen met onze klanten en het vertrouwen in ons bedrijf is groot. Er is geen probleem zo groot of wij vinden er wel een oplossing voor. Door de jarenlange betrekkingen is het werken als serviceprovider Global Fresh Trade niet vreemd en zien wij dit als een kans om een solide ketenpartner te worden.
Het beleid van Global Fresh Trade is gericht op het zich onderscheiden door middel van het leveren van kwaliteit en een goede service. Hiertoe worden de door Global Fresh Trade geleverde producten bij geselecteerde leveranciers gekocht en geïmporteerd en vindt continue kwaliteitscontrole plaats op de eigen processen.
Voor de toekomst wil Global Fresh Trade de goede kwaliteit van haar producten vasthou­den en waar mogelijk verbeteren. In het kader van het kwaliteitssysteem zoals dat in werking is, wil Global Fresh Trade zorg dragen voor verantwoorde producten en goede sociale omstandigheden op de plaats van productie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ethisch verantwoorde grondstoffen die veilig zijn voor de volksgezondheid en in overeenstemming met de eisen van de klant en de wettelijke normen van zowel de landen van productie als de landen van bestemming en wordt er gecontroleerd of producenten en leveranciers de gewenste sociale verantwoordelijkheden nemen.
Choose Language